Pravila letenja

Modelarska sekcija ALC uporablja dve lokaciji za svoje letenje. Na obeh lokacijah veljajo posebna pravila, ki so prilagojena tudi zahtevam lastnikov zemljišč.

VZLETIŠČE HOM:

 • Skladno s sklenjeno pogodbo med lastnikom zemljišča, Agrarno skupnostjo Zasip in najemnikom, Aeroklubom ALC Lesce, imajo pravico uporabe lokacije za namen letenja z letalskimi modeli samo člani ALC Lesce s plačano članarino za tekoče leto.
 • Člani ALC Lesce lahko uporabljajo dve lokaciji:
  • pod cerkvico sv. Katarine (na parceli št.:448 k.o. Zasip)
  • pri Nemčevih lipah (na parceli št.:451/1 k.o. Zasip)
 • Lastnik zemljišča si s pogodbo pridržuje pravico, da preverja ali imajo modelarji dokazilo o plačani članarini.
 • Modelarji so dolžni skrbeti za red in čistočo ter ravnati z dolžno skrbnostjo v duhu varovanja narave.
 • Modelarji so dolžni izvajati svojo dejavnost obzirno do živine na paši, še posebej med 14.4. in 30.6. ter med 20.9. in 15.11.
 • Psi morajo biti obvezno na povodcu!
 • Vse potrebne vzdrževalne posege na vzletišču je potrebno predhodno uskladiti s skrbnikom lokacije, Janezem Vahtarjem.
 • Vsa vprašanja povezana z najemno pogodbo je potrebno nasloviti na skrbnika pogodbe z Agrarno skupnostjo Zasip, Samota Trpina.

MODELARSKA STEZA LESCE:

 • Letenje, uporaba objektov na modelarski stezi in zadrževanje na modelarski stezi je dovoljeno le članom modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce in njihovim gostom.
  • Člani modelarske sekcije s plačano članarino za tekoče leto so polnopravni člani s pravico uporabe steze in objektov. Člani ostalih sekcij Aerokluba ALC (motorne, jadralne ali padalske sekcije) s plačano članarino imajo enake pravice uporabe steze in objektov, kot člani modelarske sekcije.
 • Na modelarski stezi je edina dovoljena dejavnost letenja z letalskimi modeli, kakršnakoli druga dejavnost je prepovedana.
 • Vsak član je dolžan gosta ali obiskovalca podučiti o pravilih obnašanja na modelarski stezi.
 • V primeru, da je v zraku več modelov hkrati, se morajo modelarji med seboj dogovoriti o režimu vzletanja, straneh letenja in pristajanja.
 • Prehod in hoja po modelarski stezi ni dovoljena. Izjema je modelar in njegov pomočnik v času priprave in izvajanja letenja
 • Letenje je dovoljeno izključno in samo SEVERNO od steze (smer proti Hlebce – Begunje – Nova vas), nikakor letenje ni dovoljeno nad ljudmi in avtomobili.
 • Letenje je dovoljeno do višine 100m nad terenom. Pozor! Jadralna letala v priletu za stezo 14/32 se v severni coni spuščajo do 200m nad terenom.
 • S ciljem večjega zavedanja o prometni situaciji v zračnem prostoru, je priporočljivo stalno poslušanje klubske radijske frekvence 122,505MHz na radijski postaji, ki je vgrajena v omarici na objektu ob modelarski stezi.
 • Na stezo in njeno okolico je prepovedano voditi živali, ki bi na kakršenkoli način ogrožale modele na tleh in varno letenje modelarjev.
 • Vsak modelar in gost je sam in edini odgovoren za škodo in posledice povzročene z modelarsko dejavnostjo na modelarski stezi in širše.
 • Uporabniki so dolžni stezo in objekte ob stezi uporabljati na način, ki ni škodljiv za stezo in objekte ob stezi.
 • Uporabniki so dolžni skrbeti za red in čistočo na modelarski stezi in objektih ob stezi. Cigaretni ogorki sodijo samo v pepelnike in zabojnike za smeti!
 • V kolikor pride do kršitve pravil, vodstvo modelarske sekcije lahko modelarju prepove uporabo modelarske steze in objektov ob stezi.
 • Vsi vzdrževalni posegi na modelarski stezi morajo biti usklajeni s predsednikom ali podpredsednikom modelarske sekcije Aerokluba ALC Lesce
 • Matjaž Planinšek – Predsednik: 041 323 184,
 • Zdravko Kovač – Podpredsednik: 040 266 499

%d bloggers like this: