Uredba – nalepke!

Po novi uredbi je potrebno označiti modele (od 13.8.2016). V nadaljevanju je dodana obrazložitev (informativna) in že pripravljeni vzorci nalepk, ki jih dopolnite s svojimi podatki. Nad 5kg je potrebna negorljiva ploščica. (Povzeto po AMK)

Povzetek iz predpisov (Uredba):

9 .člen (identifikacija brezpilotnega zrakoplova)
(1) Brezpilotni zrakoplov z operativno maso, ki presega 5 kilogramov, mora imeti pritrjeno negorljivo identifikacijsko ploščico.
(2) Brezpilotni zrakoplov z operativno maso 5 kilogramov ali manj mora imeti pritrjeno identifikacijsko nalepko.
(3) Brezpilotni zrakoplov, ki se uporablja za izvajanje letalskih dejavnosti, označi operater, letalski model pa njegov lastnik.
(4) Negorljiva identifikacijska ploščica in nalepka vsebujeta naslednje podatke:
– identifikacijska oznako;
– navedbo operaterja oziroma lastnika letalskega modela;
– naslov in kontaktne podatke operaterja oziroma lastnika letalskega modela;
– operativno maso brezpilotnega zrakoplova oziroma letalskega modela.
(5) Identifikacijsko oznako iz prve alineje prejšnjega odstavka določita operater brezpilotnega zrakoplova, ki se uporablja za izvajanje letalskih dejavnosti kategorij A, B in C, ter lastnik letalskega modela tako, da se identifikacijska oznaka ne sme začeti z veliko črko »D«. Identifikacijsko oznako za brezpilotni zrakoplov, namenjeno izvajanju letalskih dejavnosti kategorije D, dodeli agencija.
(6) Negorljiva identifikacijska ploščica in nalepka sta ustrezne velikosti, ki omogoča jasno identifikacijo in je trajno pritrjena.
(7) Operater ali lastnik letalskega modela zamenjata negorljivo identifikacijsko ploščico ali nalepko ob spremembi podatkov iz četrtega odstavka tega člena ali v primeru poškodbe, zaradi katere je neprepoznavna, ali v primeru izgube.
 1. Povzetek iz predpisov (AMC):
 • Brezpilotni zrakoplovi, ki presegajo 5 kg, morajo biti označeni z negorljivo identifikacijsko ploščico iz materiala kot je npr. aluminij, jeklo in podobno.
 • Brezpilotni zrakoplovi, ki ne presegajo 5 kg, morajo biti označeni identifikacijsko nalepko.
 • Trajno pritrjena negorljiva identifikacijska ploščica ali nalepka se razume kot pritrditev na način, kjer pri običajni rabi in rokovanju z opremo ali strmoglavljenju brezpilotnega sistema, ploščica ne bo odpadla.
III. Nasvet za namestitev identifikacijske nalepke.
 • Namestitev nalepke mora biti takšna, da omogoča takojšen dostop in pregled brez posebnega posega ali premika komponent brezpilotnega zrakoplova.
 • Ne nameščajte nalepke na pokrove in druge dele, ki se jih lahko odstrani (na krila se lahko namešča, tudi če so razstavljiva od modela, vendar morajo pripadati istemu modelu/brezpilotnemu zrakoplovu).
 • Označevanje modelov je obvezno operativno vzletno maso (vse skupaj) nad 500g, razen za brezpilotne zrakoplove, ki opravljajo dejavnost (ti potrebujejo oznako tudi pod 500g)
 1. Nasveti. Priporočljivo in sprejemljivo je:
 • Uporaba VELIKIH tiskanih črk
 • Velikost nalepke ali mesta za označevanja je 100x50mm ali več
 • Tip in velikost pisave »Colibri 10 krepko«,
 • Uporaba odpornih etiket iz metaliziranega poliestre srebrne barve, kot je Avery Zweckform L6012-20.
Dimenzija posamezne etikete je 96X50.8mm.
 • Priporočamo uporabo predloge identifikacija brezpilotnega zrakoplova za etikete Avery Zweckform L6012-20 96X50.8mm.
 1. Nasvet glede izbire naziva modela oziroma brezpilotnega zrakoplova (po vrstnem redu):
 2. Proizvajalec oziroma sestavljalec (Graupner, Multiplex, HK, BV- inicialke sestavljalca/modelarja, DJI, C-Astral…), lahko sestavljalcu dodamo tudi naziv načrta…
 3. Model tip (funjet, cessna172, protos500, Phantom 3, Bramor Geo),
 4. Verzija (V21, V2 …), če je določena ali razvidna
 5. Leto izdelave (2015,2016 …)
 6. Serijska številka (za tovarniško proizvedene brezpilotnike, kadar je prisotna) ali zaporedna številka, če gre za več istih modelov/brezpilotnih zrakoplovov. Namesto serijske številke ali pa poleg, lahko navedete tudi svojo tekmovalno FAI oznako.
 7. Primeri nazivov:
»PROIZVAJALEC/SESTAVLJALEC-MODEL/TIP-VERZIJA-LETNICA-ŠTEVILKA«
MULTIPLEX-FUNJET-ULTRA-V1-2009
FJ-DC3-V1-1976
BV-QUADH450-2015-V2-002
CASTR-BRAMORC4EYE-2016-10109.100.11030
DJI-PHANTOM3-2015-P76DCK10A26789

Nalepkanalepka2