pravila in prijave

Prosim preberite kratka pravila tekmovanja preden oddate prijavo na 32. Alpski pokal.

Pravila tekmovanja za Alpski pokal na Mitingu malega letalstva ALC Lesce.

Tekmovalne kategorije in ocenjevanje

Tekmovalno kategorijo izbere nastopajoči ob prijavi. Nastopajoči lahko prijavi nastop v več kategorijah z istim modelom, če bo izvedel več točk, en nastop ne šteje v več kategorijah

Kategorije, ki so na voljo:

MOTOR SCALE V tej kategoriji se ocenjujo vsi motorni modeli zrakoplovov po svojem izgledu in po letenju pilota. V tej kategoriji nastopajo tako letala in helikopterji ne glede na vrsto pogona. Pri izgledu se ocenjuje kvaliteta izdelave in čim večja podobnost modela originalu originala. pri letenju se ocenjuje letenje pilota, ki mora biti čimbolj podobno letenju originala.

GLIDER SCALE Kategorija Glider scale je scale kategorija za jadralna letala. V tej kategoriji se ocenjujejo jadralna letal po svojem izgledu in po letenju pilota. Pri izgledu se ocenjuje kvaliteta izdelave in čim večja podobnost modela originalu originala. pri letenju se ocenjuje letenje pilota, ki mora biti čimbolj podobno letenju originala.

JET SCALE Kategorija Jet scale je scale kategorija za Jet letala. V tej kategoriji nastopajo makete jet letal v izvedbi s turbinskim motorjem ali EDF motorjem. Pri izgledu se ocenjuje kvaliteta izdelave in čim večja podobnost modela originalu. Pri letenju se ocenjuje letenje pilota, ki mora biti čimbolj podobno letenju originala.

ACRO V kategoriji Acro se ocenjuje samo letenje pilota brez omejitve, da mora biti čimbolj podobno letenju pravega letala. V tej kategoriji nastopajo piloti motornih in jadralnih letal ter helikopterjev. V tej kategoriji se ocenjuje težavnost, natančnost in atraktivnost izvedbe letenja pilota.

SHOW V tej kategoriji nastopajo posebne točke z modeli letal. V tej točki je največ prepuščeno krativnosti modelarjev, pilotov in ostalih nastopajočih. V tej točki se ne ocenjuje izgleda letal, ampak samo atraktivnost izvedbe letenja in ostalih elementov nastopa.

Sodniki so trije, skupna ocena je seštevek ocen vseh treh sodnikov. Sodniki ocenjujejo z ocenami od 1 do 10. V kategorijah, Motor Scale, Glider Scale in Jet Scale posamezen nastop dobi od vsakega sodnika dve oceni od 1 do 10. V kategorijah Acro in Show vsak nastop dobi od vsakega sodnika eno oceno od 1 do 10

Vsi nastopajoči morajo biti usposobljeni in registrirani skladno z EU uredbama 2019/945 in 2019/947!

Prijave

Prijave so možne kadarkoli pred prireditvijo od trenutka objave prijavnega obrazca do 7:00 na dan prireditve.

Prijave se oddajajo preko elektronskega obrazca, ki ga je možno izpolniti preko interneta na osebnem računalniku, tablici ali pametnem telefonu. V izogib zamudam, prosimo da se čimprej prijavite. Vsak prijavljeni bo dobil potrjeno prijavo v 1-2 dneh, ki jo pokaže na vstopu v prireditveni prostor.


%d bloggers like this: