D-20

Nekaj podatkov za nastopajoče:

Letos uvajamo elektronske prijave, ki so možne preko računalnika ali pametnega telefona. Prijave bomo sprejemali praktično do zadnjega trenutka, tudi do ene ure pred prireditvijo (do 9h zjutraj). Prijavite se lahko tukaj  https://alcmodelarji.com/prijave-registration/ Prijave že sprejemamo!

Pomembno je, da izberete pravo od petih kategorij. Tri so za scale modele in scale letenje (motor, glider, jet), ena za akrobatsko ne-scale letenje in ena za show program (razne točke, ki vsebujejo letenje z modeli in jih ni možno razvrstiti v nobeno od zgornjih kategorij. Pravila najdete v treh jezikih na dnu te strani https://alcmodelarji.com/miting-2017/

Some info for flyers

This year we are introducing e-registration which are possible with the help of a computer or smartphone. Registrations will be accepted also on the day of the airshow, till 9AM. Register here  https://alcmodelarji.com/prijave-registration/Registrations are open! 

It’s important to choose right category out of five available. Three are for scale models and scale fying (motor, glider, jet), ena for acro non-scale flying and one for show program including rc planes. Rules can be found in three languages on the bottom of this page: https://alcmodelarji.com/miting-2017/