Omejitev teže – Weight limit

Skladno z omejitvami iz EU uredb, je teža sodelujočih modelov na mitingu, omejena na maksimalno maso 25 kg.

According to EU regulations, is maksimum takeoff mass of models flying at the airshow limited to 25 kg.