Prijave

Z Javno agencijo za civilno letalstvo smo uskladili zadnje podrobnosti in lahko začnemo zaključevati pravila prireditve. Novi pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih prinaša precej novosti, ki prej sploh niso bile definirane.

Pravila bodo v naslednjih dneh dokončno objavljena, zanekrat so strani s pravili v treh jezikih še v delu.

Smo pa danes odposlali prve QR kode prvim prijavljenim. Kot ste mogoče že zasledili, boste vsi prijavljeni na posebnem vhodu za pilote, pokazali QR kodo, ki bo dokazovala, da ste prijavljeni. Naši kolegi vam bodo predali zapestnice za prost vstop, žetone za topli obrok in mrzlo pijačo in žetone za glasovanje za najboljši model in najboljše letenje. Zapestnice in žetone za hrano/pijačo dobi vsak pilot in njegov spremljevalec.

We have coordinated the last details with the CAA Slovenia and we can start finalizing the rules of the event. The new regulations on aviation events and aviation competitions bring a lot of innovations that were not even defined before.

The rules will be finally published in the next few days, for now the pages with the rules in three languages ​​are still in the works.

Today we sent the first QR codes to the first registrants. As you may have already noticed, everyone registered at the special entrance for pilots will show a QR code that will prove that you are registered. Our colleagues will hand you wristbands for free entry, tokens for a hot meal and a cold drink, and tokens for voting for the best model and the best flight. Wristbands and food/drink tokens are given to each pilot and his companion.